top of page

Maatklassen

Als school willen we alle kinderen goed onderwijs bieden.

We willen dat alle kinderen zoveel mogelijk leren en vooruitgang maken.

Kinderen kunnen tijdelijk of blijvend nood hebben aan meer ondersteuning of onderwijs op maat. De klassenraad beslist, in samenwerking en in overleg met het CLB, naar welke groep een kind het volgende schooljaar gaat. De klassenraad neemt deze beslissing steeds in het belang van uw kind.

bottom of page