top of page

Educatieve projecten

Samen voor een lieve school!

Samen voor een lieve school!

Onderwijs is meer dan kennis alleen!

Ook dit schooljaar maken we werk van ‘samen voor een lieve school!’.

Vanuit onze brede zorg , rekening houdend met, draagkracht, weerbaarheid, thuissituatie, welbevinden en betrokkenheid

streven we naar een totale persoonsvorming en ontplooiing van elk kind!

Wij zijn PRO-lezen!

Onze school streeft naar sterk leesonderwijs.

We zetten in het verleden reeds sterk in op leesmotivatie!

Recente resultaten uit o.a. het PIRLS- en PISA-onderzoek tonen dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen de laatste jaren sterk daalden.

Werken aan sterk en effectief leesonderwijs vergt inzet van het hele schoolteam.

Met het nascholingstraject ‘PRO LEZEN’ krijgt Nieuwen Bosch als 1 van de 24 basisscholen coaching op maat om volgende doelstellingen te realiseren:

  • versterken van het leesonderwijs 

  • werk maken van duurzaam leesbeleid om het leesbegrip, de leestechniek, het leesgedrag én de leesmotivatie van de leerlingen te versterken

  • samenwerking met een breed leesnetwerk (andere scholen, de bibliotheek, leesbevorderingsorganisaties …) verstevigen en optimaliseren

  • Lezen een duidelijke plaats geven in de volledige schoolwerking wat leidt tot een zichtbaar sterk leesonderwijs op leerling-, klas- en schoolniveau.

Wij zijn een sportieve en gezonde school!

Eén dag in de week smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussendoortje. Voor scholen, leerkrachten en ouders is dit meteen ook het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks eetpatroon. Met de Vlaams-Europese subsidie bieden wij gedurende 20 weken een stukje groente of fruit aan op woensdag.

Met Sportsnack (Sportief Naschools-Actieve Kids) bieden MOEV en Sport Vlaanderen de kinderen van de laatste kleuterklas en de lagere school naschools de kans op 1uur beweging en sport. De lessen Sportsnacks zijn gericht op:

  1. bal- en dingvaardigheden

  2. vlot en behendig bewegen

  3. ritmische en expressief bewegen

  4. sport- en spelvormen

Als bewegingsgezinde basisschool bieden we kwalitatieve lessen bewegingsopvoeding aan met aandacht voor geïntegreerde bewegingsopvoeding.

Bijvoorbeeld: sportdagen, outdoor learning, actieve verplaatsingen, groene speelruimtes, openluchtklassen, ....

We hebben aandacht voor voldoende bewegingstussendoortjes en een gezonde houding.

Boekenbos

Een plekje waar het leuk is om te lezen...

Een plekje waar het leuk is om te luisteren naar verhalen...

In het boekenbos!

bottom of page