top of page

De geschiedenis van Nieuwen Bosch vindt zijn oorsprong in de 13 de eeuw

In 13 de eeuw werd de Cisterciënzerabdij genaamd ‘Ouden Bosch’ opgericht. Er is een oorkonde bewaard die dateert van 12 februari 1204.

In 1223 worden plannen gemaakt om een ‘Nieuwen Bosch’ op te richten. Deze Nieuwen Bosch abdij, met klooster, werd volledig verwoest tijdens de beeldenstorm van 1578.

In 1602 wordt de abdij met naam Nieuwen Bosch heropgebouwd in Gent nabij de ‘Groene Hooie’ aan de Schelde. In 1604 wordt de kapel gebouwd, samen met de toren.

Op 12 juli 1751 wordt Julie Billiart geboren in Cuvilly, een klein dorpje in Frankrijk. Ze is de dochter van kleine handelaars. Op haar 24 ste wordt ze ernstig ziek. Ze is verlamd en kan niet meer praten. In 1804 gebeurt een wonder: Julie geneest!

De heilige Julie Billiart, stichteres van de congregatie en de school.

Vanaf die dag wordt haar levenszin: Wat is hij goed, de goede God! Of “Oh! Qu’il ist bon, le bon Dieu!“ Zij vond het belangrijk om dit aan de hele wereld te laten weten.

In 1807 komt Julie Billiart, vanuit Frankrijk naar een klooster in Namur: de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Namur.

Samen met de medezusters richt Julie Billiart kloosterscholen op, met als doel opvang en opvoeding voor arme kinderen te voorzien. De belangrijkste lessen die ze geven zijn catecheselessen.

Julie Billiart, Mère Julie en haar medezusters van Onze Lieve Vrouw van Namur, trokken door het hele land en richtten overal scholen op.

De zusters van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Namur trokken ook naar Gent om scholen op te richten.

In 1810 zitten al meer dan 80 kinderen op de schoolbanken.

Later breidde de congregatie zich ook uit over verschillende werelddelen.

In 1840 vertrokken zusters naar Ohio en Oregon in de USA. Nog later trokken ook zusters naar Afrika en zelfs naar Japan.

Op 13 mei 1906 werd Julie Billiart zalig verklaard.

Op 22 juni 1969 werd Julie Billiart heilig verklaard.

Sinds 2002 wonen geen zusters meer op Nieuwen Bosch en worden de gebouwen enkel nog door de school gebruikt.

Geschiedenis

bottom of page