top of page

Communicatie

Communicatiebeleid

Het belang van goede communicatie:

Een goede en duidelijke communicatie is voor ons heel belangrijk. Wij proberen via diverse communicatiekanalen ouders zo goed mogelijk te informeren. 

Op deze pagina vindt u de verschillende communicatiekanalen van Nieuwen Bosch naar zowel bestaande als toekomstige ouders.

Nieuwsbrieven

De NB-nieuwsflash verschijnt 4 keer per jaar:

Nieuwsflash 1 verschijnt bij de start van het schooljaar.

Nieuwsflash 2 verschijnt voor de wintervakantie/kerstvakantie.

Nieuwsflash 3 verschijnt voor de lentevakantie/paasvakantie.

Nieuwsflash 4 verschijnt voor de zomervakantie. 

De nieuwsflash wordt digitaal verspreid via ClassDojo & deze website.

Er wordt ook een papieren versie meegegeven aan de kinderen.

Schoolagenda / Heen- en weerschriftje

Het heen-en weerschriftje of mapje draagt bij tot een optimale communicatie en verstandhouding tussen de ouders en de school met als inzet nog beter betrokken peuters/kleuters die zich goed in hun vel voelen en langzaam maar zeker ontwikkelen.

In de lagere school gebruiken we een schoolagenda waarin onze leerlingen hun taken en lessen noteren, leren plannen,...

De schoolagenda is voor de leerlingen een belangrijk werkinstrument.

Rapport

Het rapport vinden wij een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders.

Als school willen wij kinderen leren om op een warme en communicatieve wijze in relatie te treden met zichzelf en de anderen.  

Wij dragen er zorg voor dat de kinderen op onze school richting kunnen geven aan hun leven en veerkrachtig kunnen reageren. 

Wij streven ernaar dat ze verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor anderen en dat ze initiatief en kritische zin ontwikkelen.  

Op die manier laten we hen groeien tot maatschappijkritische jongeren die respect hebben voor zichzelf, anderen, materiaal en het milieu. 

Bij de perioderapporten vindt u een volledig overzicht van de gemaakte evaluaties. De resultaten van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes worden weergegeven met een cijfer of een kleur.

Er zijn 4 perioderapporten:

herfstrapport, winterrapport, lenterapport en zomerrapport.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen redelijke aanpassingen ingevoerd worden.

Leerlingen met een individueel traject krijgen evaluaties op maat. 

Deze evaluaties kan u op het rapport vinden als TOM-toetsen. (toets op maat)

Maandelijks is er een houdingsrapport:

Hierbij beoordeelt uw kind zichzelf én beoordeelt de leerkracht

uw kind over het naleven van de schoolafspraken.

Classdojo

Via Classdojo verbinden we leraren, leerlingen en gezinnen op school of vanop afstand.

Via het onlinesysteem Classdojo communiceren we met onze ouders zodat ouders ten allen tijde, , in contact staan met de klasleerkracht en de school.

We brengen informatie over de school, de klas en uw kind tot bij ouders. Ouders en leerkrachten kunnen communiceren vanop afstand met foto’s en berichten die in meer dan 35 talen kunnen worden vertaald.

Oudercontacten

Wij voorzien 4 vaste tijdstippen voor oudercontacten.

Een eerste kennismakingsmoment met de leerkracht en de klas vindt plaats op 1 september tijdens het openklasmoment.

Na het herfstrapport (november), bij het lenterapport (maart) en bij het zomerrapport kunt u intekenen voor een gesprek met de leerkracht(en), de zorgcoördinator of de directeur.

Huiswerkbeleid

bottom of page