LEERLINGENRAAD
“Participeren” of ” deelnemen aan …” moet men leren.
En liefst van jongs af aan.Het is een verschijnsel dat op alle mogelijke niveaus van onze maatschappij zijn intrede heeft gedaan. Dus zeker in het onderwijs.Na het leerkrachtenteam en de oudergroep is het ook de beurt aan de leerlingen om hun “zegje” te doen.
Via de leerlingenraad kunnen zij een positieve inbreng doen in de zaken die hen rechtstreeks aanbelangen.
Doelstelling:


De kinderen leren participeren, met alle gevolgen van dien:

 • leren dat men zijn mening “hoffelijk” naar voor kan brengen
 • leren dat men “water bij de wijn moet doen”
 • leren dat men zich uiteindelijk aan de afspraken moet houden.
 • leren dat men mede verantwoordelijk is voor de eigen leefwereld.


Bevoegdheden:

 • ideeën aanbrengen en uitwerken die belangrijk zijn voor iedereen.
 • individuele belangen of problemen worden NIET behandeld.
 • geen klachtenbank.
 • aankaarten algemene problemen die bij aanpassing het schoolleven aangenamer kunnen maken voor iedereen.
 • melding van gebreken aan gebouwen of uitrusting.


Profiel van een klasafgevaardigde:

 • voldoende mondig zijn maar met respect.
 • creatief zijn en het ook willen doen.
 • positief ingesteld zijn.
 • zelfstandig zijn.
 • aanvaard door de groep.
 • afgevaardigde = voor een volledig schooljaar!